fr
 

Member Details

Name
China Enterprise Confederation (CEC)

Web

Name of President/Chairman
Wang Zhongyu

IOE Contact(s)
 

Mr Cheng Duosheng
Deputy Director
duosheng@public3.bta.net.cn


Ms Liu Hangsong
pennyhsliu@qq.com